- A -

Adobe

Adobe Reader

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

aktualizovat podklady

- B -

Bleskové povodně - tabulka

IconMísta ohrožená přívalovou (bleskovou) povodní
IconOhrožení přívalovými srážkami
IconPOVIS: generováno 11.11.2015 

Bobrůvka - pk 

- C -

Česká inspekce životního prostředí

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 11.11.2015
Iconpk: generováno 11.11.2015

ČHMÚ

ČHMÚ - pobočka Brno

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 11.11.2015
Iconpk: generováno 11.11.2015

Čistírny odpadních vod (ČOV) - tabulka

- D -

Daňkovice - pk 

Data o objektech

Data o subjektech

Datový dotaz

Délkové měřítko

Dlouhé - pk 

Dokumenty (POVIS)

IconDokumenty
IconPOVIS: generováno 11.11.2015 
IconPOVIS: generováno 11.11.2015 

Doprava - mapa

Dopravní omezení

IconOrganizace dopravy (uzavírky, objížďky)
IconDopravní omezení
IconPOVIS: generováno 11.11.2015 

Dopravní omezení - objížďky

IconOrganizace dopravy (uzavírky, objížďky)
IconDopravní omezení
IconPOVIS: generováno 11.11.2015 

Dopravní služby

Důležité organizace - mapa

- E -

E.ON Česká republika, s.r.o

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 11.11.2015
Iconpk: generováno 11.11.2015

E.ON Distribuce, a.s.

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 11.11.2015
Iconpk: generováno 11.11.2015

Evakuační místa

IconEvakuační místa
IconEvakuační místa
IconPOVIS: generováno 11.11.2015 
IconPOVIS: generováno 11.11.2015 
IconPOVIS: generováno 11.11.2015 
IconPOVIS: generováno 11.11.2015 

Evidenční listy hlásných profilů

IconHydrologické poměry
IconHlásné profily a jejich kategorie
IconPodle hlásných profilů
IconHlásné profily
IconČHMÚ, POVIS: generováno 11.11.2015 
IconČHMÚ, POVIS: generováno 11.11.2015 
IconČHMÚ, POVIS: generováno 11.11.2015 

- F -

Fryšava pod Žákovou horou - pk 

- G -

GAMA GROUP a.s.

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 11.11.2015
Iconpk: generováno 11.11.2015

Grafické vyhledávání

- H -

Hasičský záchranný sbor

Hlásné profily - aktuální stav

IconAktuální stavy hlásných profilů
IconČHMÚ, POVIS: generováno 11.11.2015 

Hlásné profily - mapa

Hlásné profily - tabulka

IconHydrologické poměry
IconHlásné profily a jejich kategorie
IconPodle hlásných profilů
IconHlásné profily
IconČHMÚ, POVIS: generováno 11.11.2015 
IconČHMÚ, POVIS: generováno 11.11.2015 
IconČHMÚ, POVIS: generováno 11.11.2015 

Hygienické stanice

HZS - stanice Bystřice nad Pernštejnem

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 11.11.2015
Iconpk: generováno 11.11.2015

HZS - stanice Žďár nad Sázavou

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 11.11.2015
Iconpk: generováno 11.11.2015

HZS Kraje Vysočina

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 11.11.2015
Iconpk: generováno 11.11.2015

- I -

informace - telefon

- J -

Java

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

- K -

katastrální území v ORP

Kategorie organizací

KHS - územní pracoviště Žďár nad Sázavou

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 11.11.2015
Iconpk: generováno 11.11.2015

Klasická legenda

kontakty - důležité organizace

kontakty - povodňové komise

Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 11.11.2015
Iconpk: generováno 11.11.2015

Krajská povodňová komise Pardubického kraje - pk 

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 11.11.2015
Iconpk: generováno 11.11.2015

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny - pracoviště Žďár nad Sázavou

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 11.11.2015
Iconpk: generováno 11.11.2015

Krajská veterinární správa - inspektorát Havlíčkův Brod

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 11.11.2015
Iconpk: generováno 11.11.2015

Krajská veterinární správa - inspektorát Žďár nad Sázavou

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 11.11.2015
Iconpk: generováno 11.11.2015

Krajská veterinární správa pro Kraj Vysočina

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 11.11.2015
Iconpk: generováno 11.11.2015

Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 11.11.2015
Iconpk: generováno 11.11.2015

Krajský úřad Kraje Vysočina

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 11.11.2015
Iconpk: generováno 11.11.2015

Krásné - pk 

Kritická místa

IconMísta omezující odtokové poměry
IconMísta omezující odtokové poměry
IconPOVIS: generováno 11.11.2015 

Křížový dotaz

Kuklík - pk 

Kvalita

KVV Jihlava

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 11.11.2015
Iconpk: generováno 11.11.2015

- L -

Lesy ČR, s.p., ST-oblast povodí Dyje

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 11.11.2015
Iconpk: generováno 11.11.2015

- M -

Měření vzdáleností

Měřítko

Město Polička - pk 

IconPovodňové orgány
IconČinnost a jednání povodňové komise
IconPovodňové komise
IconPOVIS pk: generováno 11.11.2015 

Metodické pokyny

MěÚ Nové Město na Moravě

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 11.11.2015
Iconpk: generováno 11.11.2015

MěÚ Nové Město na Moravě - odbor stavební a životního prostředí

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 11.11.2015
Iconpk: generováno 11.11.2015

Ministerstva

Místa omezující odtokové poměry

IconMísta omezující odtokové poměry
IconMísta omezující odtokové poměry
IconPOVIS: generováno 11.11.2015 

MRS  MO Jimramov [46-29]

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 11.11.2015
Iconpk: generováno 11.11.2015

- N -

Nařízení vlády

Následující výřez

Nebezpečné objekty - tabulka

IconOhrožující objekty
IconOhrožující objekty
IconPOVIS: generováno 11.11.2015 

Nemocnice Nové Město na Moravě

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 11.11.2015
Iconpk: generováno 11.11.2015

Neprůjezdné komunikace

IconOrganizace dopravy (uzavírky, objížďky)
IconDopravní omezení
IconPOVIS: generováno 11.11.2015 

Normy

Nové Město na Moravě - pk 

Num[-]

Num[+]

- O -

O2 Czech Republic a.s. - ohlašovna poruch

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 11.11.2015
Iconpk: generováno 11.11.2015

Objekty dPP - mapa

Objížďky

IconOrganizace dopravy (uzavírky, objížďky)
IconDopravní omezení
IconPOVIS: generováno 11.11.2015 

Oblastní inspektorát ČIŽP Havlíčkův Brod

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 11.11.2015
Iconpk: generováno 11.11.2015

Oblastní inspektorát ČIŽP Havlíčkův Brod - oddělení ochrany vod

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 11.11.2015
Iconpk: generováno 11.11.2015

Odborné subjekty

Odvětvové normy

Ohrožené objekty - tabulka

IconCharakteristika ohroženého území
IconOhrožené objekty
IconPOVIS: generováno 11.11.2015 

Ohrožující objekty - tabulka

IconOhrožující objekty
IconOhrožující objekty
IconPOVIS: generováno 11.11.2015 

Organizace podle vybraných kategorií

ORP Bystřice nad Pernštejnem - pk 

ORP Nové Město na Moravě - pk 

IconPovodňové orgány
IconČinnost a jednání povodňové komise
IconNadřízené povodňové komise
IconPOVIS pk: generováno 11.11.2015 

ORP Polička - pk 

- P -

PČR - Dopravní inspektorát Žďár nad Sázavou

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 11.11.2015
Iconpk: generováno 11.11.2015

PČR - Obvodní oddělení Bystřice nad Pernštejnem

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 11.11.2015
Iconpk: generováno 11.11.2015

PČR - Obvodní oddělení Nové Město na Moravě

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 11.11.2015
Iconpk: generováno 11.11.2015

počet obyvatel obcí ORP

Podniky povodí

Policie

Policie ČR, Územní odbor Žďár nad Sázavou

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 11.11.2015
Iconpk: generováno 11.11.2015

poruchy - telefon

Postupové doby - mapa

Postupové doby - tabulka

IconPostupové doby
IconPostupové doby
IconPOVIS: generováno 11.11.2015 

Posunout zobrazenou oblast

použité zkratky

Povodí Moravy, s.p. - vodohospodářský dispečink

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 11.11.2015
Iconpk: generováno 11.11.2015

Povodí Moravy, s.p. - závod Dyje, provoz Bystřice nad Pernštejnem

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 11.11.2015
Iconpk: generováno 11.11.2015

Povodňová komise Borovnice - pk 

IconPovodňové orgány
IconČinnost a jednání povodňové komise
IconPovodňové komise
IconPOVIS pk: generováno 11.11.2015 
IconPOVIS pk: generováno 11.11.2015 

Povodňová komise Jimramov - pk 

IconPovodňové orgány
IconČinnost a jednání povodňové komise
IconPovodňové komise
IconPOVIS pk: generováno 11.11.2015 
IconPOVIS pk: generováno 11.11.2015 

Povodňová komise Kraje Vysočina - pk 

IconPovodňové orgány
IconČinnost a jednání povodňové komise
IconNadřízené povodňové komise
IconPOVIS pk: generováno 11.11.2015 

Povodňová komise Nový Jimramov - pk 

IconPovodňové orgány
IconČinnost a jednání povodňové komise
IconPovodňové komise
IconPOVIS pk: generováno 11.11.2015 
IconPOVIS pk: generováno 11.11.2015 

Povodňová komise obce Dalečín - pk 

IconPovodňové orgány
IconČinnost a jednání povodňové komise
IconPovodňové komise
IconPOVIS pk: generováno 11.11.2015 

Povodňová komise Strachujov - pk 

IconPovodňové orgány
IconČinnost a jednání povodňové komise
IconPovodňové komise
IconPOVIS pk: generováno 11.11.2015 

Povodňová komise Unčín - pk 

IconPovodňové orgány
IconČinnost a jednání povodňové komise
IconPovodňové komise
IconPOVIS pk: generováno 11.11.2015 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí - souhrn

IconPovodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)
IconPovodňové plány vlastníků nemovitostí
IconPOVIS: generováno 11.11.2015 

Protipovodňová opatření - mapa

protipovodňová opatření - tabulka

IconProtipovodňová opatření
IconProtipovodňová opatření
IconPOVIS: generováno 11.11.2015 
IconPOVIS: generováno 11.11.2015 
IconPOVIS: generováno 11.11.2015 

Předchozí výřez

Předmět editoru dat

Předpisy

Přívalové povodně - tabulka

IconMísta ohrožená přívalovou (bleskovou) povodní
IconOhrožení přívalovými srážkami
IconPOVIS: generováno 11.11.2015 

- R -

Radešínská Svratka - pk 

Reader

Rozvodné sítě

RWE

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 11.11.2015
Iconpk: generováno 11.11.2015

Rybářské organizace

- S -

Sádek - pk 

IconPovodňové orgány
IconČinnost a jednání povodňové komise
IconPovodňové komise
IconPOVIS pk: generováno 11.11.2015 

schválení PP

Skrytí jednotlivých témat mapy

Sněžné - pk 

Soubor map

souhrnná zpráva po povodni

soulad

SPA na hlásných profilech - tabulka

IconHydrologické poměry
IconHlásné profily a jejich kategorie
IconPodle hlásných profilů
IconHlásné profily
IconČHMÚ, POVIS: generováno 11.11.2015 
IconČHMÚ, POVIS: generováno 11.11.2015 
IconČHMÚ, POVIS: generováno 11.11.2015 

Správci a údržba dálnic, silnic a železnic

Správci drobných vodních toků a nádrží

Správci nemovitostí

Správci vodních toků - tabulka

Správci vodovodů a kanalizací

spuštění programu

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

Srážkoměrné stanice - aktuální stavy

IconAktuální stavy srážkoměrů
IconPOVIS: generováno 11.11.2015 

Srážkoměrné stanice - tabulka

IconSrážkoměrné stanice
IconSrážkoměrné stanice
IconPOVIS: generováno 11.11.2015 

stanovisko správce povodí

Státní plavební správa

Stromová legenda

Školy a školní jídelny

- T -

Technické služby

Telekomunikace

tiráž

tísňová volání

Typy datových dotazů

IconTypy datových dotazů
IconTypy datových dotazů 

- U -

Ubytování a stravování

ukázky dPP

Ukládat souřadnice do schránky

Uložit obrázek mapy

Upozornění

Ústřední povodňová komise - pk 

IconPovodňové orgány
IconČinnost a jednání povodňové komise
IconPOVIS pk: generováno 11.11.2015 

Uživatelská mapa

- V -

Věcov - pk 

Veřejná správa

Veterinární asanační podniky

Veterinární správa

Vkládání a rušení uživatelských témat

Vodní díla - tabulka

IconDalší vodní díla
IconPOVIS: generováno 11.11.2015 
IconPOVIS: generováno 11.11.2015 
IconPOVIS: generováno 11.11.2015 
IconPOVIS: generováno 11.11.2015 

Vodní toky - tabulka

IconSprávci vodních toků
IconVodní toky (Dibavod)
IconPOVIS: generováno 11.11.2015 
IconPOVIS: generováno 11.11.2015 

Vodní toky a díla - mapa

Vodní toky ISVS - tabulka

IconSprávci vodních toků
IconVodní toky (ISVS)
IconPOVIS: generováno 11.11.2015 

Vojenská velitelství a úřady

Volba tématu pro výběr

Výběr objektů databázovým dot

Výběr objektů lomenou čarou

Výběr objektů v okolí zvoleného bodu

Výběr objektů z více vrstev

Vyhlášená záplavová území - tabulka

IconStanovená záplavová území
IconZáplavová (zátopová) území
IconPOVIS: generováno 11.11.2015 

Vyhlášky

Významné vodní toky - tabulka

IconVýznamné vodní toky
IconPOVIS: generováno 11.11.2015 

- Z -

Zachovat výřez pro další mapu

Základní mapa

Zákony

Zakreslování anotací

Záplavová území - mapa

Záplavová území - tabulka

IconStanovená záplavová území
IconZáplavová (zátopová) území
IconPOVIS: generováno 11.11.2015 

Zásobování

Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 11.11.2015
Iconpk: generováno 11.11.2015

Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina - obastní středisko Havlíčkův Brod

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 11.11.2015
Iconpk: generováno 11.11.2015

Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina - obastní středisko Nové Město na M

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 11.11.2015
Iconpk: generováno 11.11.2015

Zdravotnictví

zkratky

Změna nastavení tématické mapy

Zmenšit měřítko

Zobrazení jednotlivých témat mapy

Zobrazit celou mapu

Zobrazit legendu mapy

Zobrazit přehledku

Zobrazit vybrané objekty

Zvětšit měřítko