Protipovodňová opatření

  Přílohy 

Protipovodňová opatření

Previous pageReturn to chapter overviewNext page   Tisk této stránky

název

obec (ORP)

tok
[ř.km]

popis

Jimramov - nábřežní zeď

Jimramov (Nové Město na Moravě)

 

125.4 - 125.52

Zpevnění břehů

Stav realizace: Plánované

Kapacita: Q

Lokalita:

Vybudována bude nábřežní zeď, která zpevní pravý břeh řeky Svratky v lokalitě “Žabárna“. Nábřežní zeď bude tvořena masivní železobetonovou konstrukcí, kde návodní líc bude obložen lomovým kamenem. Založení zdi se předpokládá na železobetonovém pasu šířky 1,2 m a výšky 80 cm. Nábřežní zeď bude mít tloušťku u základu cca 1,50 m a její výška bude cca 2,50 m.

Ohrožení:

ID PPO: 2134 (detail (dbf), POVIS)

Jimramov - odlehčovací koryto

Jimramov (Nové Město na Moravě)

 

125.2 - 125.6

Zvýšení ochrany

Stav realizace: Plánované

Kapacita: Q

Lokalita:

V rozlivovém území řeky Svratky na zemědělsky obhospodařovaných pozemcích pod obcí Sedliště bude provedeno odlehčovací koryto, které bude vedeno současným inundačním územím pod obcí Sedliště, kde se rozlévá voda při vyšších stavech v řece. Odlehčovací koryto odkloní část průtoků v řece Svratce, čímž se zlepší stav v místě soutoku s řekou Fryšávkou, který je hydraulicky nevyhovující. Odlehčovací koryto bude zaústěné zpět do řeky Svratky pod pevným jezem.

Ohrožení:

ID PPO: 2133 (detail (dbf), POVIS)

Jimramov - ochranné hráze

Jimramov (Nové Město na Moravě)

 

124.0 - 125.1

Hráz

Stav realizace: Vybudované

Kapacita: Q20

Lokalita:

Na území Jimramova jsou na Svratce vybudovány oboustranné ochranné hráze s účinností do cca Q20. V další části protéká řeka zastavěným územím obce, kde je vedena upraveným korytem, podél kterého jsou částečně provedeny protipovodňové sypané hráze.

Ohrožení: Stávající protipovodňové úpravy podél koryta řeky slouží pro ochranu zástavby v obci pouze částečně, při průtocích nad Q20 již dochází k zaplavování území, které je níže položené a kde nejsou vybudovány protipovodňové hráze. Při vyšších krátkodobých průtocích v řece dochází (převážně při jarních táních) ke zvyšování hladiny vody v řece a hrozí přelití přes stávající hráze a zaplavení stávající zástavby.

ID PPO: 2130 (detail (dbf), POVIS)

Jimramov - ochranné hráze nové

Jimramov (Nové Město na Moravě)

 

123.8 - 124.5

Nevyplněno

Stav realizace: Plánované

Kapacita: Q100

Lokalita:

Od vyvýšeného areálu ČOV bude provedena sypaná hráz o průměrné výšce 2 – 2,5 m. Předpokládá se snížení stávajícího terénu mezi navrženou ochrannou hrází a řekou Svratkou a tím zvýšení kapacity tohoto inundačního území. Výškově bude hráz stávající přesahovat o cca 1 m. V prostoru silničního mostu na komunikaci Jimramov – Ubušín, bude provedeno napojení navržených protipovodňových hrází na novou konstrukci mostu a nájezdů na něj.

Ohrožení:

ID PPO: 2131 (detail (dbf), POVIS)

Jimramov - protipovodňová zeď

Jimramov (Nové Město na Moravě)

 

124.2 - 125.1

Ochranná zeď

Stav realizace: Plánované

Kapacita: Q100

Lokalita:

Protipovodňová ochrana na pravém břehu bude zajištěna úpravou stávajících sypaných hrází a jejich navýšení výstavbou železobetonových zdí. Koruna těchto ochranných zdí bude vyvýšena cca 50 cm nad hladinu uváděnou pro průtok Q100. Na části úseku cca od ř. km 132,4 - 124,9 dle DIBAVOD již není provedena stávající sypaná hráz a až po most v ul. Mostní bude provedena železobetonová zeď obložená v návodním líci lomovým kamenem do výšky stávajících oplocení, případně 50 cm nad hladinou Q100.

Ohrožení:

ID PPO: 2132 (detail (dbf), POVIS)

Tabulka obsahuje 5 záznamů, byla aktualizována z databáze POVIS dne 11.11.2015
 

 

Soubor: p__ppo.htm


Přílohy > Protipovodňová opatření

 | nahoru |

stránka aktualizována: 10.03.15, publikována: 11.11.15