Dokumenty

  Přílohy 

Dokumenty

Previous pageReturn to chapter overviewNext page   Tisk této stránky

V neveřejné elektronické verzi povodňového plánu jsou k dispozici soubory pro:

tisk Povodňového plánu;

tisk Adresáře povodňového plánu (Povodňové komise, Organizace, Rejstřík osob).

 

Vzory dokumentů pro obec

(ke stažení v neveřejné verzi)

Vyhlášení stavu pohotovosti: 2.SPA

Odvolání stupňů povodňové aktivity: 2.SPA, 3.SPA
 

Výzva k přípravě na evakuaci

Potvrzení o evakuaci občana

Označení evakuovaného objektu / bytu
 

Příkaz k provedení opatření ke zmírnění průběhu a následků povodně

Potvrzení o účasti občana na plnění opatření na ochranu před povodněmi

Osnova zprávy o povodni

 

Dokumenty evidované a uložené v POVIS:
Obecný dokument

Souřadnice rozmístění hlásičů, TEWIKO systems s.r.o. (GPS SOUŘADNICE BEZDRÁTOVÝCH HLÁSIČŮ)

Evidenční list HP

EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU: Hladinoměr ultrazvukový HL-1, TEWIKO systems s.r.o. (Hlásný profil kat. C na mostě přes řeku Fryšávku)

VH dokument

Soulad dPP Jimramov s povodňovým plánem ORP Nové Město NM, Městský úřad Nové Město na moravě 30.09.2015

Stanovisko Povodí Moravy k dPP Jimramov, Povodí Moravy, s.p. 05.05.2015

 

Aktualizováno z databáze POVIS dne 11.11.2015
 

 

 

Soubor: p__dokumenty.htm


Přílohy > Dokumenty

 | nahoru |

stránka aktualizována: 10.03.15, publikována: 11.11.15