Důležité organizace

  Kontakty 

Důležité organizace

Previous pageReturn to chapter overviewNext page   Tisk této stránky
Organizace v databázi povodňového plánu

Všechny organizace vybrané pro povodňový plán

Organizace v povodňovém plánu podle vybraných kategorií

V databázi povodňového plánu obvykle nejsou naplněny všechny kategorie použité pro třídění organizací.

Ministerstva

Veřejná správa: krajské úřady, ORP, obce: Seznam OVM

Veřejná správa

 

Hasičský záchranný sbor

Policie

Vojenská velitelství a úřady

 

Český hydrometeorologický ústav

Podniky povodí

Správci drobných vodních toků a nádrží

Státní plavební správa

Rybářské organizace

 

Zdravotnictví

Česká inspekce životního prostředí

Hygienické stanice

Veterinární správa

Veterinární asanační podniky

 

Ubytování a stravování

Školy a školní jídelny

Správci nemovitostí

 

Rozvodné sítě

Telekomunikace

Správci vodovodů a kanalizací

Správci a údržba dálnic, silnic a železnic

 

Dopravní služby

Technické služby

Odborné subjekty

 

Zásobování

 

 

Výpis kontaktních údajů organizací vybraných pro povodňový plán v databázi POVIS.

Počet subjektů: 36
Datum vytvoření výpisu: 11.11.2015
Aktuální údaje zjišťujte v odkazech na výpis z databáze POVIS.

 

Česká inspekce životního prostředí 

název

telefon

fax

e-mail

Česká inspekce životního prostředí
Na Břehu 267/1a, 19000 Praha

283891564

283892662

public_rdt@cizp.cz

Oblastní inspektorát ČIŽP Havlíčkův Brod
Bělohradská 3304, 58001 Havlíčkův Brod

569496111

569429822

public_hb@cizp.cz

Oblastní inspektorát ČIŽP Havlíčkův Brod - oddělení ochrany vod
Bělohradská 3304, 58001 Havlíčkův Brod

569496144

 

 

Český hydrometeorologický ústav 

název

telefon

fax

e-mail

ČHMÚ - pobočka Brno
Kroftova 43, 61667 Brno

541421011

541421018

pobocka.brno@chmi.cz

Hasičský záchranný sbor tel_150 150 tel_112 112

název

telefon

fax

e-mail

HZS Kraje Vysočina
Ke skalce 4960/32, Jihlava

950270111

950270152

spisovna@hasici-vysocina.cz

HZS - stanice Žďár nad Sázavou
Jamská 2231/4, Žďár nad Sázavou

950291110,724149493

 

miroslav.slama@hasici-vysocina.cz

HZS - stanice Bystřice nad Pernštejnem
Masarykovo náměstí 9, 59301

950292111

 

 

Hygienické stanice 

název

telefon

fax

e-mail

Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina
Tolstého 1914/15, 58725 Jihlava

567564551

567305352

podatelna@khsjih.cz

KHS - územní pracoviště Žďár nad Sázavou
Tyršova 623/3, 59101 Žďár nad Sázavou

566650811

566650888

podatelna@zr.khsjih.cz

Odborné subjekty 

název

telefon

fax

e-mail

GAMA GROUP a.s.
č.p. 36, 59241 Jimramov

+420566503923

 

munzar.dal@gama.cz

Podniky povodí 

název

telefon

fax

e-mail

Povodí Moravy, s.p. - vodohospodářský dispečink
Dřevařská 11, 60200 Brno

541211737

 

dispecink@pmo.cz

Povodí Moravy, s.p. - závod Dyje, provoz Bystřice nad Pernštejnem
K Pernštejnu 626, 59301 Bystřice nad Pernštejnem

566550286

 

provozbystrice@pmo.cz

Policie ČR, městská policie  tel_158 158 tel_112 112 tel_156 156

název

telefon

fax

e-mail

Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina
Vrchlického 2627/46, 58724 Jihlava

974261111

974261700

podatelna@policievysocina.cz

Policie ČR, Územní odbor Žďár nad Sázavou
Brněnská 717/23, 59120 Žďár nad Sázavou

974282111

974282108

mluvcizr@mvcr.cz

PČR - Dopravní inspektorát Žďár nad Sázavou
nám. Republiky 8 8, 59120 Žďár nad Sázavou

974282259

 

krpkvy.dizr@pcr.cz

PČR - Obvodní oddělení Bystřice nad Pernštejnem
Nádražní 159, 59301 Bystřice nad Pernštejnem

974282601

974282617

zroopbnp@mvcr.cz

PČR - Obvodní oddělení Nové Město na Moravě
Žďárská 43, 59231 Nové Město na Moravě

974282641

974282660

zroopnmnm@mvcr.cz

Rozvodné sítě 

název

telefon

fax

e-mail

E.ON Česká republika, s.r.o
F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice

840111333

 

info@eon.cz

E.ON Distribuce, a.s.
Lidická 1873/36, 65944 Brno

840111333

 

info@eon.cz

RWE
Limuzská 3135/12, 10800 Praha

840113355

 

info@rwe.cz

Rybářské organizace 

název

telefon

fax

e-mail

MRS  MO Jimramov [46-29]
Zahradní 36, 59242 Jimramov

725690406

 

rybari@jimramov.eu

Správa dopravních komunikací (silnice, dálnice, železnice) 

název

telefon

fax

e-mail

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny
Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

567117111

567117199

sus@ji.cz

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny - pracoviště Žďár nad Sázavou
Jihlavská 841, 59101 Žďár nad Sázavou

566692010

 

 

Správci drobných vodních toků a nádrží 

název

telefon

fax

e-mail

Lesy ČR, s.p., ST-oblast povodí Dyje
Jezuitská 13, 60200 Brno

956952210

 

ost52@lesycr.cz

Telekomunikace a poštovní služby 

název

telefon

fax

e-mail

O2 Czech Republic a.s. - ohlašovna poruch
Za Brumlovkou 266/2, Praha

800184084

 

 

Veřejná správa 

název

telefon

fax

e-mail

Krajský úřad Kraje Vysočina
Žižkova 57, 58733 Jihlava

564602111

564602420

posta@kr-vysocina.cz

MěÚ Nové Město na Moravě
Vratislavovo náměstí 103, 59231 Nové Město na Moravě

566598300

566598305

posta@nmnm.cz

MěÚ Nové Město na Moravě - odbor stavební a životního prostředí
Vratislavovo náměstí 103, 59231 Nové Město na Moravě

566598400

 

lenka.jamborova@meu.nmnm.cz

Veterinární správa 

název

telefon

fax

e-mail

Krajská veterinární správa pro Kraj Vysočina
Rantířovská 94/22, 58605 Jihlava

567570240

567331636

kvsj@svscr.cz

Krajská veterinární správa - inspektorát Havlíčkův Brod
Ledečská 2917, 58001 Havlíčkův Brod

569430900

569430909

insp.havlickuv-brod.kvsj@svscr.cz

Krajská veterinární správa - inspektorát Žďár nad Sázavou
Strojírenská 1208/12, 59101 Žďár nad Sázavou

566501991

566501999

insp.zdar-nad-sazavou.kvsj@svscr.cz

Vojenská velitelství a úřady 

název

telefon

fax

e-mail

KVV Jihlava
Vrchlického 2077/14, 58601 Jihlava

973454200

973454310

kvv.jihlava@army.cz

Zdravotnictví  tel_155 155 tel_112 112

název

telefon

fax

e-mail

Nemocnice Nové Město na Moravě
Žďárská 610, 59231

566801111

566801609

sekretariat@nnm.cz

Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina
Vrchlického 4843/61, 58601 Jihlava

567571245

567302414

info@zzsvysocina.cz

Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina - obastní středisko Havlíčkův Brod
Husova 3622,

569408222

 

 

Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina - obastní středisko Nové Město na M
Žďárská 610, 59231 Nové Město na Moravě

566524256

 

korsazzsvysocina.cz

 

Soubor: kontakty_subj.htm


Kontakty > Důležité organizace

 | nahoru |

stránka aktualizována: 24.02.15, publikována: 11.11.15